Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Proiectare si punere în funcțiune  a instalatiilor de detectie , alarmare si alertare in caz de incendiu

proiectare incendiu

Instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor sunt folosite pentru echiparea cladirilor si au scopul de a asigura siguranta la incendiu, prevenirea incendiilor si interventia in timp util în caz de aparitie a acestora. Echiparea constructiilor cu instalatii de detectare si stingere a incendiilor se face in functie de categoria constructiei, de tipul acesteia, de nivelul riscului la incendiu si destinatia cladirii.

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifce, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planifcate, organizate şi realizate potrivit Legii nr. 307/2006, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor şi
asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

Coordonarea controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apărării
împotriva incendiilor se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel central prin
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel local prin inspectoratele judeţene pentru
situaţii de urgenţă şi al Municipiului Bucureşti.

Alte acte normative subsecvente Legii nr. 307/2006:
– HGR nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
– HGR nr. 537/2007 privind sancţionarea contravenţională în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
– OMAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la
incendiu.
– OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
– OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează
lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
– OMAI nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identifcarea, evaluarea şi controlul
riscurilor de incendiu cu modifcările şi completările ulterioare.
– OMAI nr. 105/2007 pentru modifcarea OMAI 585/2005 pentru aprobarea unor măsuri
privind funcţionarea Comisiei de recunoaştere a organismelor pentru atestarea conformităţii
produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei securitate la incendiu.
– OMAI nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planifcare, organizare, pregătire
şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă.