Mentenanta Sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Nu este suficient sa detii o instalatie de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, aceasta trebuie INTRETINUTA! periodic de catre o firma autorizata de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta – Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

MIV CONSULTING IT ofera abonamente de intretinere a instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, prin intermediul unul contract de service.

Beneficiarul trebuie sa asigure un Registru de Evidenta a interventiilor la sistem si inregistrarea tuturor evenimentelor care afecteaza sau au ca sursa instalatia de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

Conform Normativ P 118-3 – 2015 se poate opta in contract pentru urmatoarele tipuri de verificari:

VERIFICARE ZILNICA
a)  se verifica fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca exista abateri de la conditia de repaus acestea sunt înregistrate si comunicate furnizorului de servicii de întretinere;
b)  se verifica fiecare alarma înregistrata din ziua precedenta a fost tratata în mod corespunzator;
c)  se verifica daca IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore.

VERIFICARE LUNARA
a) se verifica grupul electrogen (sursa de rezerva) porneste în timp;
b) se verifica nivelul combustibilului este corespunzator, completându-se daca este necesar;
c) se verifica consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate;
d) se verifica indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar în cazul aparitiei unui defect acesta este înregistrat.

VERIFICARE TRIMESTRIALA
a) se verifica daca sunt analizate toate înregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corecta de functionare;
b) se verifica daca se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare;
c) se verifica daca sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare;
d) se verifica daca  sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului;
e) se verifica acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de  pompieri sau dispeceratul de monitorizare;
f) se verifica daca sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant;
g) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare.

VERIFICARE ANUALA
a) se verifica daca au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;
b) se verifica fiecare detector privind functionarea corecta în conformitate cu recomandarile producatorului;
c) se verifica echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare;
d) sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, neafectate si protejate corespunzator;
e) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare;
f) se verifica si testeaza bateriile.